MEER ACTIVITEITEN:

THEATERCURSUSSEN       SOCIALE VAARDIGHEDEN

Theater in de klas

Klassen Machine

Welk onderdeel van de klassenmachine ben jij?

Op alle scholen is er vaak wel een groep waarbij het pedagogisch klimaat een
steuntje in de rug kan gebruiken en daarom heeft Theater Vlammen een speels en
interactief project ontwikkeld n.l.: De Klassenmachine.
In dit project komt o.a. aanbod:

Welke partijen zijn belangrijk voor een goed klassenklimaat?

Wat kan je zelf doen om de sfeer in de klas te verbeteren?

Hoe kijk je naar jezelf en de ander?

Gedurende 5 weken ontvangen de leerlingen gastlessen van twee trainers van Theater Vlammen. Het uitgangspunt van deze lessen is: de informatie die de desbetreffende leerkracht en leerlingen geven tijdens een observatie voorafgaande aan het project. De klassenmachine is een samenspel tussen alle betrokkenen en dit wordt d.m.v. theater en spelelementen aan de kinderen duidelijk gemaakt.

Theater Vlammen laat daarnaast de kinderen ervaren hoe interactie tussen mensen werkt. Na de eerste les hebben de leerlingen een top 4 gemaakt van de belangrijkste punten die de kinderen kunnen inzetten om de sfeer in hun klas te verbeteren. Elke week staat 1 van deze punten in de schijnwerpers en oefenen de kinderen hiermee via groepsgesprekken, theater- en speloefeningen. Ieder dagdeel beoordelen de leerlingen zelf in hoeverre ze extra aandacht geschonken hebben aan de behandelde stof? Deze beoordelingen worden weergegeven in een klassenthermometer. Dit project is een eerste aanzet om kinderen bewust te worden van hun eigen gedrag en handelen en daardoor beter kunnen functioneren in de maatschappij.

Voor de liefhebber

Theater & Sova