MEER ACTIVITEITEN:

THEATERCURSUSSEN       KLASSENMACHINE

Communiceren op een sociale manier

SOCIALE VAARDIGHEDEN

TRAINING SOCIALE VAARDIGHEDEN

In onze maatschappij worden steeds hogere eisen aan onze kinderen gesteld waardoor een aantal kinderen een steuntje in de rug nodig heeft. Theater Vlammen heeft daarom een laagdrempelige SoVa training ontwikkeld in combinatie met het vak drama op basis van ervaringsgericht leren. Uw kind oefent tijdens onze training d.m.v. rollenspelen en dramatechnieken datgene wat belangrijk is in haar/zijn ontwikkeling. Theater Vlammen maakt tevens gebruik van o.a. improvisatie theater, diverse speloefeningen, forumtheater en cognitieve leerstrategieën. Uw kind wordt zich meer bewust van haar/zijn manier van reageren op situaties.

- Het sociaal inzicht wordt vergroot en de sociale vaardigheden worden verder   ontwikkeld.
- Uw kind leert op een handige manier met elkaar om te gaan.
- Uw kind leert minder denken in problemen en meer in oplossingen.
- Deze training geeft uw kind handvatten en zelfvertrouwen in het contact met   leeftijdgenoten.Aanmelden!

Doelgroep; Kinderen van groep 4 t/m groep 8 van de basisschool.
De SoVa training start meerdere keren per jaar.


Voorafgaand aan de training vullen de ouders het aanmeldingsformulier in en, indien gewenst, de desbetreffende leerkracht het schoolformulier.
Tijdens het intakegesprek wordt de informatie uitgewisseld.

 • De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 75 minuten waarbij de laatste 15 minuten de      ouders bij de les aanwezig zijn.
 • Iedere les ontvangen de kinderen werkbladen waarop de behandelde stof weergegeven      wordt. Dit is tevens een goed tastbaar naslagwerk voor na de training.
 • Tijdens de training is er contact tussen met ouders/ verzorgers via gesprekken/mail.
 • Tijdens de training is er contact met de desbetreffende scholen/schoolmaatschappelijk      werker.
 • Na afloop van de training is er een evaluatiegesprek waarin onze bevindingen en adviezen      worden weergegeven.


 • Locatie Sova trainingen

  OBS Vuurvogel
  De Zilverspar 14
  2661AP Bergschenhoek  VERDIEPING TRAJECTEN

  Tijdens onze training bleken sommige kinderen extra behoefte te hebben aan één bepaald facet van onze basistraining. Hierdoor hebben wij een verdieping traject ontwikkeld voor onderstaande thema's.

  • Faalangsttraining
  • Te assertief reageren

  Ons traject:
  • Het is een korte intensieve traject waarbij uw kind meer bewustwording krijgt van binnen uit en daardoor komt er bij uw kind een proces op gang dat handvatten geeft voor zijn/ haar toekomst.

  • De kinderen ontvangen ieder week huiswerkbladen. Na de training is er een nagesprek met de ouders.

  • De kosten bedragen € 210,-

  • Het traject vindt doorgang bij aanmelding van minimaal 6 kinderen en is alleen mogelijk indien uw kind de basistraining van Theater Vlammen heeft gevolgd.

  Voor de liefhebber

  Theater & Sova